Proiecte

RAPORTUL ASUPRA UTILIZĂRII PROGRAMELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

DENUMIRE PROIECT OBIECTIVE TIP DE INVESTIȚIE LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE VALOAREA PROIECTULUI -LEI- / EUR STADIUL PROIECTULUI PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI
AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE IN COMUNA BÎRNOVA JUDEȚUL IAȘI AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE IN COMUNA BÎRNOVA JUDEȚUL IAȘI PNDR, MASURA 125 Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
4.142.299 LEI FINALIZAT 02.11.2010 – 02.11.2013
“MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA BÎRNOVA,JUDEȚUL IAȘI” “MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA BÎRNOVA,JUDEȚUL IAȘI  (Str. Titu Maiorescu, Str. Barnovschi Voda km0+000-0+209, Str. Crucea Paunului,, Str. Sf. Ilie, Str. Eroilor, Str. Nechifor Crainic)” PNDL Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile, Proiectare si inginerie (cu exceptia  cap. 3.3.1),
Executie lucrari,
Organizare de santier (cap. 5.1.1), Cheltuieli Diverse si neprevazute
4.931.683,62 LEI FINALIZAT 09.06.2015 – 22.12.2016
“MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE LOCALE CERCU-BÂRNOVA-PIETRĂRIE-PĂUN, JUDEȚUL IAȘI” “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE LOCALE CERCU-BÂRNOVA-PIETRĂRIE-PĂUN, JUDEȚUL IAȘI” SAPARD Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
3.247.444,17 LEI FINALIZAT 29.03.2004-15.08.2006
“DEZVOLTARE LOCALA DURABILA PRIN INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE IN COMUNA BARNOVA IN  MANAGEMENTUL DESEURILOR” ACHIZITIE BUNURI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PHARE Achizitii 108.860 EURO FINALIZAT 01.01.2008-17.01.2009
“CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA IN PARTENERIAT A TURISMULUI TRANSFRONTALIER DURABIL ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA” REABILITARE CAMIN CULTURAL NIRNOVA PHARE Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
539.602 EURO FINALIZAT 01.12.2007-31.08.2009
“CENTRUL TRANSFRONTALIER DE MANAGEMENT DURABIL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI A NATURII” CONSTRUIRE CENTRU PHARE Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
545.000 EURO FINALIZAT 01.12.2008-30.11.2009
“REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN SAT VISAN, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” “REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN SAT VISAN, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” FRDS Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
300.000 LEI FINALIZAT 2003
“REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN SAT TODIREL SI SAT VISAN, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” “REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN SAT TODIREL SI SAT VISAN, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” RICOP Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
521.100 LEI FINALIZAT 2003-2005
“POD PE DRUM COMUNAL IN SAT TODIREL, COMUNA BIRNOVA PESTE PARAUL NICOLINA” “POD PE DRUM COMUNAL IN SAT TODIREL, COMUNA BIRNOVA PESTE PARAUL NICOLINA” O.G. 7 / 2006 Proiectare si inginerie
Executie lucrari,
602.000 LEI FINALIZAT 2007-2008
“MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BÎRNOVA, JUDEŢUL IAŞI” “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BÎRNOVA, JUDEŢUL IAŞI” PNDR, MĂSURA 7.2. Proiectare si inginerie
Executie lucrari
5.313.662,04 LEI ÎN DERULARE 2017-2020
“EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BIRNOVA, JUDEŢUL IASI” “EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PAUN, PIETRARIA, TODIREL, CERCU SI VISAN (Str.Cerbului, Sf.Petru si Pavel-DJ248D, Tineretului, Izvorul lui Luca, Vasluiet, Coada Pietrei, Fundac Drumul Popii, Calea Codrului, Paraul Batranesc, Sf Mucenic Mina, Hotarului, Castanul Unirii, Vasile Voiculescu, Marin Sorescu,Ulita) pe o lungime totala de 7559ml PNDL II Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile, Proiectare si inginerie (cu exceptia  cap. 3.3.1),
Executie lucrari,
Organizare de santier (cap. 5.1.1), Cheltuieli Diverse si neprevazute
1.662.413,91 LEI ÎN DERULARE 2017-2020
”AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI IN SATELE VISAN SI BIRNOVA, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” ”AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI IN SATELE VISAN SI BIRNOVA, COMUNA BIRNOVA, JUDETUL IASI” PNDR 2014 – 2020, GAL COLINELE IASILOR Măsura 7 – „DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN ZONELE RURALE” Proiectare si inginerie
Executie lucrari
111.157 EURO IN DERULARE 2017-2020