22.07.2020

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

Comuna Bârnova, cu sediul în localitatea Bârnova, str. N.Titulescu, nr. 10 , jud. Iași, email: contact@primariabarnova.ro, tel. 0232/294120, fax: 0232/294225, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în vederea realizării achiziției publice de lucrări proiectare și execuție pentru obiectivul „Amenajare teren fotbal cu covor sintetic pentru copii și adulți, în satele Păun și Bârnova, jud. Iași”,

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Buget local

Detalii anunț : proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare teren fotbal cu covor sintetic pentru copii și adulți, în satele Păun și Bârnova, jud. Iași”,

Tip anunț:  Achiziție directă

Tip contract: Contract de Lucrări –  proiectare si executie teren fotbal

Denumire achiziție:  Lucrări de proiectare și execuție pentru două terenuri de sport în cadrul obiectivului „Amenajare teren fotbal cu covor sintetic pentru copii și adulți, în satele Păun și Bârnova, jud. Iași”,

 

Cod  CPV: 45212221-1 Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport

Descrierea contractului: Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării lucrărilor la cele două amplasamente din cadul obiectivului de investiţii „Amenajare teren fotbal cu covor sintetic pentru copii și adulți, în satele Păun și Bârnova, jud. Iași”. Lucrările se vor deconta pe baza de situatii de lucrari verificate si însusite de beneficiar .

Valoarea estimată: 445.000 lei fara TVA.