Home » Vizitează Bârnova » Mănăstirea Bârnova

Mănăstirea Bârnova

Locație: sat Bârnova

Ctitorită de voievozii Miron Barnovschi și Eustratie Dabija pe vechiul așezământ al unei bisericuțe din lemn, mănăstirea datează din anii 1626-1629. Grigorie al II-lea Ghica acordă o importanță aparte lăcașului de cult administrat de călugări greci vreme de două secole și construiește zidul de incintă cu turnuri de apărare, creneluri și foișorul de pază.

Secularizarea averilor mănăstirești din 1863 a făcut ca domeniile și bunurile mănăstirii să ajungă în patrimoniul și administrarea statului. O perioadă de timp, aici este organizată școala satului. Va deveni parohie și, mai apoi, mănăstire de maici. Din 1991 redevine mănăstire de călugări.

În prezent, la Mănăstirea Bârnova sunt 13 călugări care pictează icoane, confecționează plute de candelă sau tămâie.

*mai multe informații și fotografii puteți găsi pe: http://www.manastireabirnova.ro