Home » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotarari 2020

Hotarari 2020

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 2018 | 2019 | 2020

Atașamente

File Description
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 54 din 24 mai 2021 privind aprobare rectificare hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 11 din 27.01.2021 și cu nr. 39 din 21.04.2021 privind organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova potrivit anexelor 1
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 53 din 24 mai 2021 aprobarea vânzării directe către d-na Capraru Maricica a terenului în suprafaţă de 300 mp cu nr. cadastral 70507 amplasat în sat Păun, teren atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 81 din 27.12.2006 ca urmare finalizării construcţiei prin procesul verbal de recepţie/certificat de atestare a edificării construcției cu nr. 79 din 19.08.2019
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 52 din 24 mai 2021 privind aprobare cerere numitului Ciobanu Tudor-Adrian pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003 și cererea numitei Ababei-Nastasă Daniela pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 51 din 24 mai 2021 aprobare contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 50 din 24 mai 2021 aprobare acordare ajutor de urgență în cuantum de 3000 lei familiei aflate în dificultate Dolcan Ștefănuț urmare a incendiului la locuința acestuia din sat Bârnova
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 49 din 24 mai 2021 aprobare acordare ajutor de urgență în cuantum de 2000 lei familiei aflate în dificultate Ciobanu Anișoara Emilia
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 48 din 24 mai 2021 aprobare acordare ajutor de urgență în cuantum de 2000 lei familiei aflate în dificultate Apetre Roxana
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 47 din 24 mai 2021 aprobare acordare ajutor de înmormântare în cuantum de 1000 lei familiei aflate în dificultate Ciobanu Florin-Emil urmare a decesului numitei Ciobanu Lenuța
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 55 din 24 mai 2021 modificare PAAP al comunei Bârnova pe anul 2021
pdf Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 46 din 24 mai 2021 aprobare indicatori cu privire la executia bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI si MFP nr.244/2651/2010 pentru tr. I, anul 2021
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 45 din 21 aprilie 2021 aprobare modificare art. 1 al hotărârii Consiliului local Bârnova cu nr. 6 din 9.01.2019 în sensul modificării cuantumului garanției și termenului de restituire a acesteia în cazul săpăturii deschise pe drum asfaltat
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 44 din 21 aprilie 2021 aprobare completare liste inventar domeniul privat cu suprafafața de teren de 1000 mp
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 43 din 21 aprilie 2021 aprobare cerere numitului Acatrinei Daniel-Florin pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 42 din 21 aprilie 2021 aprobarea acordării mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS aderare Comuna Boghicea, jud. Neamț la ARSACIS
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 41 din 21 aprilie 2021 aprobare Plan achiziții publice și Strategia de Achiziții Publice pe anul 2021
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 40 din 21 aprilie 2021 aprobare acordare normă de hrană pentru personalul poliției locale conform prevederilor OG nr. 26/1994
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 39 din 21 aprilie 2021 aprobare modificare organigramă și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 1.05.2021 potrivit anexelor 1 și 2
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 38 din 21 aprilie 2021 aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2027 Barnova
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 37 din 21 aprilie 2021 aprobarea vânzării directe către d-na Rânțar Alina-Elena a terenului în suprafaţă de 250 mp cu nr. cadastral 69346 amplasat în sat Păun, teren atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 36 din 21 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024
pdf Hotararea consiliului local Bârnova cu nr. 35 din 21 aprilie 2021 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta perioada aprilie -iunie 2021
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 34 din 31 martie 2021 aprobare PUZ- întocmire PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în scopul realizării de construcții individuale pentru terenul în suprafață de 2205 mp nr. Cad 69630 beneficiari Nistor Marius Cristinel și Nistor Anca
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 33 din 31 martie 2021 aprobare modificare Regulament Local de Urbanism Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 32 din 31 martie 2021 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU pentru trecerea terenului în suprafață de 53274 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale" teren cu nr. Cadastral 70865 (sat Vișan) beneficiar Dascalescu Serban Catalin și Andronic Ruxandra Ioana
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 31 din 31 martie 2021 respingerea închirierii prin licitație publică, pe o perioadă de 7 ani, a trupului de pășune de 21.5493 mp din satul Todirel nr. cadastral 71714, stabilirea redeventei, aprobarea caietului de sarcini și drafului contractului de închiriere
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 30 din 31 martie 2021 aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice radiate din ONRSC IASI
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 29 din 31 martie 2021 aprobare cerere Cioclu Monica-Iuliana pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 28 din 31 martie 2021 aprobare cerere dna Munceleanu Oana-Mihaela împuternicită pentru Ifrim Viorica pentru preluarea, prin donație, în domeniul public al UAT Bârnova pentru înființare/reîntregire drum public, a suprafeței de teren de 412 mp nr. cadastral 71852 în sat Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 27 din 31 martie 2021 aprobarea modificării prin actualizarea inventarului domeniului public al Comunei Bârnova prin includerea în inventar a suprafeței de 545 mp-lungime 137 ml T 41, P 2600/49 pentru înființare drum public
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 26 din 31 martie 2021 aprobarea modificării prin actualizarea inventarului domeniului public al Comunei Bârnova, urmare a finalizării obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BÎRNOVA, JUD. IASI”
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 25 din 17 martie 2021 aprobare și luare act de încetarea mandatului de consilier local, urmare a demisiei a dlui consilier local JUGĂNARU Vasile și declararea vacantă a locului de consilier local
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 24 din 17 martie 2021 alegere nou președinte de ședință pentru data de 17.03.2021
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 17 februarie 2021 aprobare cerere a dlui Lazăr Petru privind preluarea în domeniul public al UAT Bârnova a rețelei de canalizare în lungime de 162 ml realizată de aceasta pe str. Regina Maria, nr. 55A și darea în administrare către SC Apavital SA
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 23 din 17 februarie 2021 aprobarea completării nomenclatorului stradal
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 22 din 17 februarie 2021 aprobarea consolidarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 21 din 17 februarie 2021 aprobarea revizuirii, modificarii și actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 17 februarie 2021 aprobarea includerii în Noul Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 2019 2029, fluxului de călători la nivelul localităților componente ale UAT Bârnova, stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor-numărul acestora, denumirea și localizarea lor atât pe sensul dus cât și pe sensul întors, extinderii rețelei de transport județean, suplimentării numărului de curse pe traseul Iași-Vișan și numărului de autovehicule utilizare și capacitatea lor pentru fiecare traseu
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 17 februarie 2021 aprobare împuternicire persoană semnare act dezmembrare teren în suprafață de 2000 mp T 69, P 3709/3 atribuit tinerilor la Legea 15/2003, a terenului în suprafață de 5000 mp din sat Păun nr. cadastral 69776 și a terenului în suprafață de 9730 mp din sat Bârnova cu nr. cadastral 69850
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 17 februarie 2021 aprobare completare liste inventar domeniul public, modificarea anexa nr. 2 a HCL nr. 20 din 27.02.2019 la elemente de identificare străzi și suprafața/elemente de identificare str. Tineretului
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 17 februarie 2021 aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 și raportului de performanță pentru anul 2020
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 17 februarie 2021 aprobare indicatori cu privire la execuția bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru trimestrul IV anul 2020
pdf Hotararea nr. 14 din 27 ianuarie 2021 aprobare a includerii în inventarul domeniului public al UAT Bârnova a obiectivului de investiții “Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, judetul Iasi”
pdf Hotararea nr. 13 din 27 ianuarie 2021 aprobare cerere dnul Balan Mihai-Ștefănel pentru preluarea, prin donație, în domeniul public al UAT Bârnova pentru înființare/reîntregire drum public, a suprafeței de teren de 104 mp în sat Păun
pdf Hotararea nr. 12 din 27 ianuarie 2021 aprobarea prelungirii termenului acordării unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constand în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice/juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Bârnova și alte facilități așa cum au fost prevăzute în OUG nr. 69 din 14.05.2020 și Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 72/12.06.2020 până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii
pdf Hotararea nr. 11 din 27 ianuarie 2021 aprobare modificare organigramă și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 1.02.2021 potrivit anexelor 1 și 2
pdf Hotararea nr. 10 din 27 ianuarie 2021 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU pentru introducerea terenului, în suprafață de 20229 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale" teren cu nr. Cadastral 63051 (sat Vișan) beneficiar Toma Călin Florin
pdf Hotararea nr. 9 din 27 ianuarie 2021 aprobarea stabilirii cuantumului maxim, condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru anul 2021
pdf Hotararea nr. 8 din 27 ianuarie 2021 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bârnova în anul 2021
pdf Hotararea nr. 7 din 27 ianuarie 2021 aprobare Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021
pdf Hotararea nr. 6 din 27 ianuarie 2021 prezentare raport asistenți personali și indemnizații lunare nete semestrul II anul 2020
pdf Hotararea nr. 5 din 27 ianuarie 2021 aprobarea modificării art. 10 alin. 4 și 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Bârnova aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 121/16.10.2020 privind procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Bârnova
pdf Hotararea nr. 4 din 27 ianuarie 2021 aprobare cerere Zvâncă Iuliana pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 3 din 27 ianuarie 2021 aprobarea rețelei Școlare pentru anul școlar 2021-2022 în baza avizului conform emis de ISJ Iași
pdf Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local în suma de 589.542,45 lei, din excedentul bugetului local al anilor precedenți potrivit dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 288 din 31.12.2020
pdf Hotararea nr. 1 din 27 ianuarie 2021 privind alegerea unui nou președinte de ședința perioada ianuarie-martie 2021 dna Covaliu Lidia-Camelia
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 159 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 158 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 157 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 156 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 155 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 154 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 153 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 152 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 151 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 150 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 149 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 148 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 147 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 146 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 145 din 18 decembrie 2020
pdf DHotararea Consiliului Local Barnova nr. 144 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 143 din 18 decembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 142 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 141 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 140 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 139 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 138 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 137 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 136 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 135 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 134 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 133 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 132 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 131 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 130 din 13 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 128 din 2 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 127 din 2 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 126 din 2 noiembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 125 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 124 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 123 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 122 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 121 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 120 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 119 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 118 din 16 octombrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 117 din 9 septembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 116 din 9 septembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 115 din 9 septembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 114 din 9 septembrie 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 113 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 112 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 111 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 110 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 109 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 108 din 28 august 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 107 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 106 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 105 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 104 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 103 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 102 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 101 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 100 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 99 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 98 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 97 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 96 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 95 din 28 august 2020
pdf Hotararea nr. 94 din 28 august 2020
pdf Hotărârea nr. 93 din 4 august 2020 aprobarea modificării prin actualizarea inventarului domeniului public al Comunei Bârnova, urmare a finalizării obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BÎRNOVA, JUD. IASI”
pdf Hotararea nr. 83 din 17 iulie 2020 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan pentru construire sala de evenimente și funcțiuni complementare pe teren proprietate" suprafața de teren de 2250 mp beneficiar Vornicu Claudiu Octavian, Baisan Mariana
pdf Hotararea nr. 79 din 17 iulie 2020 aprobare completare Plan de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea nr. 80 din 17 iulie 2020 aprobare cerere Bârliba Cornelia privind preluarea în domeniul public al UAT Bârnova a rețelei de canalizare în lungime de 220 ml realizată de aceasta pe str. Gutuiului
pdf Hotararea nr. 81 din 17 iulie 2020 aprobare cerere dnii Soficu Paul, Redinciuc Cristian și Redinciuc Mirela pentru privind preluarea, prin donație, în domeniul public al UAT Bârnova pentru înființare drum public, a suprafeței de teren de 979 mp în sat Vișan
pdf Hotararea nr. 82 din 17 iulie 2020 aprobare revocare art. 2 al HCL nr. 43/16.04.2020
pdf Hotararea nr. 84 din 17 iulie 2020 aprobare alocare suma de 10.500 lei pentru realizare studiu geotehnic și de stabilitate și servicii de proiectare Parohiei "Sf. Ilie" sat Vișan pentru obiectivul Consolidare și restaurare locaș de cult
pdf Hotararea nr. 85 din 17 iulie 2020 alocarea sumei de 5.200 lei din bugetul local al Comunei Bârnova pe anul 2020 pentru racordarea edificiilor la Parohia "Buna Vestire" sat Cercu la conducta de gaz
pdf Hotararea nr. 86 din 17 iulie 2020 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat privind organizarea festivalului internațional public outdoor Rock&Rover, organizat de Asociația Sportivă Autoart în parteneriat logistic cu Primăria Bârnova
pdf Hotararea nr. 87 din 17 iulie 2020 aprobare, necesitate, oportunitat și potențialul economic al investiției ,,Dotarea căminului cultural Bârnova, din comuna Bârnova, judetul Iași”, denumit în continuare Proiectul, în valoare totală de 418.813,02lei, adică 87.566,50 euro (calculat la cursul euro de 4,7828 lei), fără TVA. Valoarea TVA-ului din proiect este de 79.574,47 lei
pdf Hotararea nr. 88 din 17 iulie 2020 aprobarea cererilor numiților Toma Mihai, Olaru-Gavriluță Constantin-Lucian, Alexandru Eugen, Craiu Florin, Butnaru Lavinia-Ramona și Sângiap Ionuț-Cătălin pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 89 din 17 iulie 2020 aprobare retragere lot în suprafață de 250 mp, amplasat în T 69, P 367/2, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dlui Craiu Vasile-Florin prin HCL nr. 16 din 18.05.2004 urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea nr. 90 din 17 iulie 2020 aprobare suplimentare și modificare buget local al comunei Bârnova de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2020 precum și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local
pdf Hotararea nr. 91 din 17 iulie 2020 aprobarea Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ARSACIS ce cuprinde aprobarea Planului Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024
pdf Hotararea nr. 92 din 17 iulie 2020 aprobare completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 39, prevăzut în Anexa nr. 1
pdf Hotararea nr. 76 din 12 iunie 2020 privind aprobare modificare organigramă și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 15.06.2020 potrivit anexelor 1 și 2
pdf Hotararea nr. 62 din 12 iunie 2020 alegerea unui nou președinte de eședință perioada iunie 2020-august 2020
pdf Hotararea nr. 63 din 12 iunie 2020 privind aprobarea trecerii în domeniul privat al comunei Bârnova a suprafeței de teren de 184 mp amplasată în T 6, parcelele 501/4 sat Vișan și stabilire destinație scoatere la vânzare și realizare raport de evaluare
pdf Hotararea nr. 64 din 12 iunie 2020 privind aprobarea acordării unei suprafeţe de până la 1000 mp teren pentru construirea unei locuinţe în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală numitei Balan Ioana-Camelia
pdf Hotararea nr. 65 din 12 iunie 2020 privind aprobare retragere lot în suprafață de 250 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dlui Chisăliță Andrei prin HCL nr. 19 din 24.02.2010 urmare a solicitării acesteia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire, dlui Gangal Constantin-Bogdan prin HCL nr. 16 din 18.05.2004 urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire și dlui Gangal Maricel prin HCL nr. 16 din 18.05.2004 urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf hotararea nr. 66 din 12 iunie 2020 privind aprobare modificare buget local al comunei Bârnova de venituri și cheltuieli între aliniate și paragrafe, pe trim. II, anul 2020 potrivit dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 137 din 26.05.2020
pdf Hotararea nr. 67 din 12 iunie 2020 privind aprobare modificare buget local al comunei Bârnova de venituri și cheltuieli între aliniate și paragrafe, pe trim. II, anul 2020
pdf Hotararea nr. 68 din 12 iunie 2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ARSACIS ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare
pdf Hotărțrea nr. 69 din 12 iunie 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
pdf Hotararea nr. 70 din 12 iunie 2020 privind aprobare completare rubrică la poziția nr. 20, poziția 60 și poziția 70 a Planului de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea nr. 71 din 12 iunie 2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Bârnova și a participării Consiliului Local al UAT Bârnova la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, mai exact aprobă din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, valoarea investițiilor aferente UAT Bârnova în sumă totală de 4.029.937,80 euro, fără TVA și aprobarea participarii Consiliului Local al UAT Bânova la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de 75.762,83 euro fără TVA - reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT Bârnova
pdf Hotararea nr. 72 din 12 iunie 2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice/juridice precum și aprobarea Regulamentului
pdf Hotararea nr. 73 din 12 iunie 2020 aprobare actualizare Regulament intern al Poliției Locale Bârnova, județul Iași
pdf Hotararea nr. 74 din 12 iunie 2020 privind aprobare acordare ajutor de înmormântare familiei aflate în dificultate Nedelcu Cristian urmare a decesului numitului Nedelcu Toader
pdf Hotararea nr. 75 din 12 iunie 2020 aprobare acordare ajutor de înmormântare familiei aflate în dificultate Nedelcu Cristian urmare a decesului numitei Panaintescu Sofia
pdf Hotărârea nr. 77 din 12 iunie 2020 privind aprobare completare rubrică la poziția nr. 12, poziția 43 și poziția 64 a Planului de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotărârea nr. 78 din 12 iunie 2020 privind aprobarea intrării UAT Comuna Bârnova în BioNEst Cluster, având ca obiect activitatea agricolă cu accent pe ecologie în comuna Bârnova, apicultura fiind activitatea agricolă principală
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 48 din 14 mai 2020 aprobare indicatori cu privire la execuția bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru trimestrul I anul 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 50 din 14 mai 2020 aprobare contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 51 din 14 mai 2020 aprobare modificare buget local al comunei Bârnova între aliniate pe trimestrul II potrivit dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 114 din 24.04.2020
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 52 din 14 mai 2020 aprobare cerere Rânțar Pavel și Gavrilescu Paul-Claudiu pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 55 din 14 mai 2020 aprobare acordare mandat special dlui Tănăsucă Victor Eugen să voteze pentru UAT Bârnova – în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași în ședințele Adunării Generale ale acesteia, pentru respingerea modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în amestec, altele decât reciclabile, în județul Iași, după încetarea stării de urgență decretată de Președintele României
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 49 din 14 mai 2020 aprobare completare liste inventar domeniul public, modificarea poziției nr. 142 din anexa nr. 2 a HCL nr. 20 din 27.02.2019 la elemente de identificare str. Sf. Mc. Mina cu T1-DS 32/2, T 21 DCL 2211/2, suprafața de 17200 mp, lungime 1625 ml și la poziția nr. 11 din anexa 2 a HCL nr. 20 din 27.02.2019 la elemente de identificare Cișmeaua Mazlic se va înscrie T 4, P 131, suprafața de teren de 327 mp
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 56 din 14 mai 2020 aprobare completare rubrică la poziția nr. 20, poziția 60 și poziția 70 a Planului de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 53 din 14 mai 2020 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru extindere rețea și branșament gaz metan sat Bârnova, str. Barnovschi Vodă, lungime 100 ml pe lângă drum asfaltat, prin forare pe sub drum asfalt 10 ml și numai cu refacerea zonelor afectate, stabilire garanție 5000 lei și perioadă restituire după 6 luni beneficiari Brânzanu Emilia, Filip Constantin, Volovăț Bogdan și Gugeanu Ioan
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 54 din 14 mai 2020 aprobarea însușirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții DALI: „Lucrari de montare si furnizare 184 corpuri iluminat cu LED 30W IP66” Reabilitare și Eficientizare parțială Sistem de iluminat stradal în Comuna Bârnova, județ Iași întocmită de către SC Electromagnetica SA
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 57 din 14 mai 2020 aprobare modificare buget local al comunei Bârnova de venituri și cheltuieli între aliniate și paragrafe, pe trim. II si IV, anul 2020 potrivit dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 126 din 8.05.2020 pentru achiziție tablete copiilor de la unitățile de învățământ de pe raza comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 58 din 14 mai 2020 aprobare acordare ajutor de înmormântare familiei aflate în dificultate Dianu Bogdan-Vasile urmare a decesului Dianu Ionel-Sergiu
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 59 din 14 mai 2020 aprobare solicitare de prelungire a valabilității scrisorii de garantie nr. IG173300919/27.09.2017 incheiată cu FGCR IFN SA, destinata acoperii sumei solicitate ca avans in procent de 100%, conform prevederilor articolul 4 din Contractului de finantare nr. C 0720RN00011612400205/31.07.2017 și aprobare plata comision datorat pentru prelungirea valabilității scrisorii de garanție în sumă de 2.723,40 lei din bugetul local la cap. 70.02 ”Servicii şi dezvoltare publică”
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 61 din 14 mai 2020 aprobarea însușirii raportului de evaluare din aprilie 2020 realizat de către Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana-Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza pentru suprafața de teren de 128 mp amplasată în sat Bârnova A214/4/1 și suprafața de 203 mp amplasată în sat Bârnova A 214/4/2, scoaterea la vânzare a suprafeţei de teren, aprobarea caietului de sarcini, constituirea Comisiei de licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 60 din 14 mai 2020 aprobare Inventarului domeniului public, domeniului privat, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ale Comunei Bârnova pentru anul 2019, aprobarea casării pentru bunuri și aprobarea procesului verbal de valorificare și distrugere urmare a casării
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 46 din 16 aprilie 2020 aprobare Plan de Ordine și siguranță Publică al comunei Bârnova pentru anul 2019 și aprobare constituire Comisie Locală de Ordine Publică la nivelul Comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 47 din 16 aprilie 2020 aprobare suspendare contract de închiriere a spațiului din incinta Căminului Cultural Păun începând cu 1 martie 2020 pe durata perioadei de urgență așa cum a fost instituită prin Decretul președintelui României
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 42 din 16 aprilie 2020 completare rubrică la poziția nr. 47, 64 și 70 a Planului de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 44 din 16 aprilie 2020 respingere actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 45 din 16 aprilie 2020 acordare ajutor de urgență Apetroaie Adrina urmare a incendiului locuinței din sat Păun
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 43 din 16 aprilie 2020 aprobare completare liste inventar domeniul privat cu unele suprafețe de teren, mai exact suprafața de 128 mp T3, P 214/4/1 și 203 mp T3, P 214/4/2 stabilire destinație scoatere la vânzare și realizare raport de evaluare și modificarea poziției nr. 51 anexa nr. 2 elemente de identificare str. Barnovschi Vodă
pdf Hotararea nr. 39 din 19 martie 2020 aprobare completare rubrică la poziția nr. 70 a Planului de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea nr. 37 din 19 martie 2020 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 3979 mp, nr. cadastral 70580, 70579, 70576, 70577, 70578 beneficiar SC SYMMORYENT SRL reprezentată prin Simion Vasilică și Gherghelucă Ionuț
pdf Hotararea nr. 34 din 19 martie 2020
pdf Hotararea nr. 38 din 19 martie 2020 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament apă, canalizare și gaz metan sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 33A, lungime 5 ml beneficiar Lazăr Bogdan și Lazăr Irina Gabriela pe drum asfaltat, cu decopertare strat asfalt și numai cu refacerea zonelor afectate, stabilire garanție 5000 lei și perioadă restituire după 6 luni
pdf Hotararea nr. 35 din 19 martie 2020 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe" pentru terenul în suprafață de 2525 mp, nr. cadastral 1247 beneficiar Sturza Gheorghe și Sturza Nuța
pdf Hotararea nr. 36 din 19 martie 2020 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuință" pentru terenul în suprafață de 577 mp, nr. cadastral 61962 beneficiar SC Stone Real Estate SRL reprezentată prin Stoean Lucian
pdf Hotararea nr. 41 din 19 martie 2020 aprobare modificare organigramă și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 1.04.2020 potrivit anexelor 1 și 2
pdf Hotararea nr. 40 din 19 martie 2020 aprobare completare liste inventar domeniul privat cu unele suprafețe de teren
pdf Hotararea nr. 28 din 26 februarie 2020 aprobarea trecerii în domeniul public al UAT Bârnova a terenului aferent clădirii Centrului de Mediu
pdf Hotararea nr. 26 din 26 februarie 2020 aprobarea acordării mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS aderare Municipiul Roman, jud. Neamț la ARSACIS
pdf Hotararea nr. 24 din 26 februarie 2020 privind aprobarea referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34
pdf Hotararea nr. 20 din 26 februarie 2020 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament apă și canalizare sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 27A, lungime 5 ml beneficiar Amariei Gabriela pe drum asfaltat, cu decopertare strat asfalt și numai cu refacerea zonelor afectate, stabilire garanție 5000 lei și perioadă restituire
pdf Hotararea nr. 30 din 26 februarie 2020 aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019
pdf Hotararea nr. 21 din 26 februarie 2020 aprobarea îndreptării erorii materiale și rectificării în partea finală a Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 17 din 19.02.2020 unde se va înscrie în mod corect prezenți 11 pentru 8 și a Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 18 din 19.02.2020 unde se va înscrie în mod corect prezenți 11 pentru 10
pdf Hotararea nr. 27 din 26 februarie 2020 aprobare cerere Bucătaru-Gania Mihăiță,Titilișcă Mircea, Doagă Adrian, Ailenei Adriana-Ramona și Panaitesu Alexandra-Mădălina pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 33 din 26 februarie 2020
pdf Hotararea nr. 25 din 26 februarie 2020 aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35
pdf Hotararea nr. 32 din 26 februarie 2020
pdf Hotararea nr. 31 din 26 februarie 2020 aprobare inițiere procedurii de închiriere suprafața de 10 ha pășune din satul Todirel T 36, P 2354, 2353, 2355 prin licitație publică
pdf Hotararea nr. 22 din 26 februarie 2020 aprobare Plan de achiziții al UAT Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea nr. 19 din 26 februarie 2020 aprobare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și operațiuni cadastrale" pentru terenul în suprafață de 10.000 mp, nr. cadastral 1292 beneficiar Popescu Strohlen Christian Mihai
pdf Hotararea nr. 23 din 26 februarie 2020 aprobarea acordării mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi –ARSACIS
pdf Hotararea nr. 29 din 26 februarie 2020 aprobare completare liste inventar domeniul privat cu unele suprafețe de teren
pdf Hotararea nr. 16 din 12.02.2020 aprobarea numirii dlui Ropotă Daniel, inspector în aparatul de specilitate al primarului comunei Bârnova, pentru a ține și completa Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale și Registrul de evidenta a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1059/23.04.2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, cu modificările ulterioare și a numirii dnei Agavriloaie Oana-Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârnova ca înlocuitor de drept al dlui Ropotă Daniel
pdf Hotararea nr. 2 din 29.01.2020 Aprobarea organizarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bârnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021
pdf Hotararea nr. 1 din 29.01.2020 Aprobarea acoperirii definitivă din excedentul bugetului local al Unitatii Administrativ Teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 847.521,43 lei
pdf Hotararea nr. 12 din 29.01.2020 aprobarea acordării unei suprafeţe de până la 1000 mp teren pentru construirea unei locuinţe în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală numitului Cîrîială Cătălin
pdf Hotararea nr. 15 din 12.02.2020 aprobarea revocării art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 108 din 28.06.2019
pdf Hotararea nr. 10 din 29.01.2020 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bârnova în anul 2020
pdf Hotararea nr. 8 din 29.01.2020 aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bârnova a raportului cu privire la asistenții personali și indemnizațiile nete la sfârșitul lunii decembrie 2019 (după finalizarea semestrului I și II al anului 2019), având un număr de 16 asistenți personali (persoane cu handicap grav din care 4 copii și 12 adulți) și 43 de indemnizații lunare nete (12 copii și 31 adulți), conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare
pdf Hotatarea nr. 6 din 29.01.2020 Aprobre PUZ "Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 1719 mp, nr. cadastral 70455 și 70458 beneficiari Tărăboanță Irina, Popa Gabriel-Adrian și Popa Mihaela
pdf Hotararea nr. 5 din 29.01.2020 Aprobre PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 70701, 70614 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea nr. 4 din 29.01.2020 Aprobarea însușirii de către Consiliul Local Bârnova a devizului pentru realizarea lucrărilor obiectivelor de investiții Amenajare locuri de joaca și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași, actualizarea valorii la poziția 71 din PAAP previzionat, mai exact suma de 394.762 lei, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Lcal Bârnova cu nr. 188 din 18.12.2019
pdf Hotararea nr. 18 din 19.02.2020 aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru trimestrul IV anul 2019, potrivit Anexei
pdf Hotararea nr. 13 din 12.02.2020 aprobarea trecerii din domeniul privat, așa cum este inventariat la poziția 5 din anexa nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 20 din 27.02.2019, în domeniul public al UAT Bârnova a clădirii Centrului de Mediu- Centrului Transfrontalier de Management Durabil pentru Protecţia Mediului şi a Naturii
pdf Hotararea nr. 11 din 29.01.2020 aprobarea acordarii de prestații financiare excepționale pentru anul 2020
pdf Hotărârea nr. 3 din 29.01.2020 Aaprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, conform anexelor nr. 1 – Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova-Organigrama și nr.2 - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 03.02.2020
pdf Hotararea nr. 14 din 12.02.2020 aprobarea îndreptării erorii materiale și rectificării art. 1 și art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 49 din 31.08.2016 unde se va înscrie în mod corect la art. 1 "Aprobarea concesiunii clădirii Centrului Transfrontalier de Management Durabil pentru Protecţia Mediului şi a Naturii (Centrului de Mediu), aflat în patrimoniul Comunei Bârnova (Primăriei comunei Bârnova)", iar la art. 2 "Aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea concesiunii clădirii Centrului Transfrontalier de Management Durabil pentru Protecţia Mediului şi a Naturii (Centrului de Mediu), aflat în patrimoniul Comunei Bârnova (Primăriei comunei Bîrnova)"
pdf Hotararea nr. 9 din 29.01.2020 aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020, potrivit anexei I
pdf Hotararea nr. 17 din 19.02.2020 aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții al Comunei Bârnova pentru anul 2020
pdf Hotararea nr. 7 din 29.01.2020 Aprobarea salariilor de bază începând cu data de 01.01.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bârnova, potrivit anexelor 1 și 2