Dezbateri publice

Atașamente

File Description
pdf Proiect buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 Proiect buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
pdf Proiect de hotarare buget initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 Proiect de hotarare buget initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
pdf PROIECT DE HOTARARE TAXE SI IMPOZITE PENTRU ANUL 2023 PROIECT DE HOTARARE TAXE SI IMPOZITE PENTRU ANUL 2023
pdf Proiect de hotarare privind bugetul local DE VENITURI și CHELTUIELI pentru anul 2022 Prezentul proiect de hotărâre este adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova în data de 6.01.2022, pe site-ul Primăriei comunei Bârnova în dezbatere publică până la data de 25 ianuarie 2022, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10, persoanelor interesate, consilierilor locali şi prin grija secretarului general al comunei Bârnova
pdf Proiect de hotarare privind taxele și impozitele locale precum și a altor sume ce se fac venit la bugetul local pentru anul 2022 Proiect de hotarare privind taxele și impozitele locale precum și a altor sume ce se fac venit la bugetul local pentru anul 2022- în dezbatere publică până la data de 15 decembrie 2021, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10 , vizualizare si la rubrica : https://emol.ro/barnova-is/registru-phcl/46809/
pdf Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024- în dezbatere publică până la data de 20 aprilie 2021, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10
pdf Referat proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 Proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
pdf Proiect privind taxele si impozitele si alte sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021 Proiect privind taxele si impozitele si alte sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021
pdf Proiect buget local pentru anul 2020 Proiectul de Buget local pentru anul 2020
pdf Plan de achiziții publice pentru anul 2020 previzionat al UAT Bârnova Planului de achiziții publice pentru anul 2020 previzionat al UAT Bârnova
pdf Previzini buget local venituri si cheltuieli al Comunei Barnova pe anul 2020 Aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020
pdf PROIECT DE BUGET 2019 Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 supus dezbaterii publice
pdf Buget initial 2018 Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 supus dezbaterii publice