Dezbateri publice

Atașamente

File Description
pdf Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024- în dezbatere publică până la data de 20 aprilie 2021, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10
pdf Referat proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 Proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
pdf Proiect privind taxele si impozitele si alte sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021 Proiect privind taxele si impozitele si alte sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021
pdf Proiect buget local pentru anul 2020 Proiectul de Buget local pentru anul 2020
pdf Plan de achiziții publice pentru anul 2020 previzionat al UAT Bârnova Planului de achiziții publice pentru anul 2020 previzionat al UAT Bârnova
pdf Previzini buget local venituri si cheltuieli al Comunei Barnova pe anul 2020 Aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020
pdf PROIECT DE BUGET 2019 Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 supus dezbaterii publice
pdf Buget initial 2018 Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 supus dezbaterii publice