Buget

Atașamente

File Description
pdf Proiect buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 Proiect buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
pdf Dare de seama tr.2 2022 UAT Comuna Barnova
pdf Dare de seama tr.1 2022 Barnova.pdf 2
pdf DDS tr.3 2022 Barnova
pdf DDS tr.4 an 2022 Barnova
pdf DDS TR.1 2023 Barnova
pdf DDS 2023 tr.2 2023
pdf Dare de seama tr.3-2023 Barnova
pdf Proiect de hotarare buget initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 Proiect de hotarare buget initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 146 din 12.12.2022 privind aprobare buget previzionat anul 2023 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 146 din 12.12.2022 privind aprobare buget previzionat anul 2023
pdf Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 si bugetul previzionat pentru anii 2023-2025 Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 si bugetul previzionat pentru anii 2023-2025
pdf Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2023-2025 Prezentul proiect de hotărâre este adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Bârnova în data de 6.01.2022, pe site-ul Primăriei comunei Bârnova în dezbatere publică până la data de 25 ianuarie 2022, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10, persoanelor interesate, consilierilor locali şi prin grija secretarului general al comunei Bârnova
pdf Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024
pdf Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii previzionat pentru anii 2022-2024- în dezbatere publică până la data de 20 aprilie 2021, dată limită până la care se pot înainta propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, acestea se vor depune la registratura Primăriei comunei Bârnova sau prin poștă la adresa Primăriei din sat Bârnova, comuna Bârnova, str.N. Titulescu, nr. 10
pdf Proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 Proiect buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
pdf Situatii financiare la 31 decembrie 2020 Situatii financiare la 31 decembrie 2020
pdf Previziune buget local venituri cheltuieli pentru anul 2021 Previziune buget local venituri cheltuieli pentru anul 2021
pdf Hotararea nr. 17 din 19.02.2020 bugetul local pe anul 2020 Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții al Comunei Bârnova pentru anul 2020
pdf Registrul de evidenta a datoriei publice locale Registrul de evidenta a datoriei publice locale
pdf Proiect buget local pentru anul 2020 Proiectul de Buget local pentru anul 2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 65 din 22 aprilie 2019 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 - lista de investitii
pdf Proiect buget final anul 2019 Proiect buget final anul 2019
pdf BUGET INITIAL 2016 BUGET INITIAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016
pdf BUGET INITIAL 2018 BUGET INITIAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018
pdf Bilant 2016
pdf Bilant 2018
pdf BUGET-2017 Buget local - venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole, aliniate