Home » Despre Bârnova

Despre Bârnova

La 5 km distanță de aglomerația municipiului Iași, se află situată comuna Bîrnova, străbătură de drumul național DN24 (Iași-Vaslui) și drumurile județene DJ248D (sat Păun- Ciurea) și DJ247A. Comuna Bîrnova are în componență satele Bîrnova, Cercu, Păun, Pietrărie, Todirel și Vișan. Comunele cu care se învecinează sunt: Dobrovăț (Sud), Tomești și Schitu Duca (Est) și Ciurea (Vest).

Scurt istoric

Datele istorice atestă așezământul actualei Bîrnova încă din perioada feudală. Din sec. al XIX-lea, pe fondul modernizării căii ferate și a împroprietăririi de care au beneficiat mai mulți oameni, se formează sate noi, existând tendința de a renunța la teritoriile retrase și așezarea în zone populate. ”Buciumi”, denumirea inițială a Bîrnovei, număra la începuturi aproximativ 2287 de locuitori, ”așezați” în Buciumi, Păun, Bîrnova cu Pietrăria, Vlădiceni și târgușorul Socola.

La jumătatea secolului al XX-lea, satul Buciumi devine Bîrnova, iar din 1968 a funcționat ca și comună sububană, reședința regiunii Iași. Comuna Bîrnova a devenit direct subordonată județului Iași imediat după Revoluția din 1989, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială a statului.

Comuna a cunoscut o reală dezvoltare în ultimii ani, populația preferând să se mute în mediul rural, în detrimentul metropolei aglomerate și poluate. Comuna Bîrnova continuă să fie atractivă pentru proiectele imobiliare și în prezent.

Economic, zona administrativ-teritorială a Bîrnovei s-a dezvoltat treptat, odată cu investițiile pe care oamenii de afaceri din sectorul privat le-au făcut în comună. Vorbim despre activități agricole, comericale, de  industrie și artizanat și turistice.

Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Iași, 46% dintre activitățile economice desfășurate în Bîrnova aparțin sectorului serviciilor (agroturism, zone de agrement, terenuri de vânătoare ș.a.). Datele statistice arată că numărul unităților de cazare a crescut în ultimii ani, în acest sens conttribuind poziționarea strategică din imediata vecinătate a orașului Iași pe care o are comuna, dar și obiectivele turistice de interes național pe care zona forestieră a Bîrnovei le are.

Agricultura este favorizată de terenul arabil și suprafața de pășune generoasă. Activitățile agricole preponderente sunt cultivarea plantelor, pomilor (măr, păr, prun) și viței de vie (aproximativ 20% din suprafața totală a terenului agricol fiind reprezentată de pepiniere viticole). Comuna Bîrnova are o agricultură preponderent individuală, însă există și câteva inițiative private de dezvoltare a acestui sector de un potențial ce încă mai poate fi exploatat.

Creșterea animalelor este favorizată de cele 485 de ha de pășune. Sistemul gospodăresc este cel predominant și are o distribuție per capete de bovine, porcine, cabaline, păsări și familii de albine. Datele din Registrul agricol arată o scădere a numărului de animale la nivelul întregii comune, însă ultimii ai au marcat o stabilizare în acest sector. Producția zootehnică se află în creștere, amintind: producția de lână, producția de ouă, producția de lapte de vacă și bivoliță, producția de miere de albine.

Din punct de vedere demografic, comuna a avut o creștere constantă. Poziționarea în imediata vecinătate a municipiului a constituit un avantaj pentru cei care au căutat liniștea ”de la țară” la ”doi pași” distanță de oraș. Bîrnova are o populație tristă, categoria de vârstă preponderentă fiind 15-59 ani (la nivelul anului 2016, conform datelor INSSE). La nivelul anului 2014, rata șomajului era de doar 0,8% (vorbim de populație înscrisă oficial în registrele AJOFM ca persoane șomere).

Rețeaua de drumuri de la nivelul comunei Bîrnova cuprinde drumuri comunale (locale), județene (asigură legătura între comunele județului) și naționale (asigură legătura între localități). De întreținerea și modernizarea drumurilor județene se preocupă Consiliul Județean Iași, primăria Bîrnova având drept de intervenție pentru lucrări de întreținere, modernizare, asfaltare numai pe drumurile comunale. Acest fapt face ca una dintre principalele artere ale comunei să nu aibă o stare întocmai favorabilă, fiind drum județean.

Ridicarea de noi construcții locative din ultimii ani a creat premisele unui plan de intervenție și dezvoltare de noi drumuri comunale în zone în care, în urmă cu câțiva ani, era aproape imposibil de estimat că se vor stabili noi gospodării ce vor necesita căi de acces.

Infrastructura rutieră înseamnă:

 • DJ 247A  – artera leagă municipiul Iași de comuna Bîrnova;
 • DJ 248 D – face legătura între Bîrnova și comunele Ciurea, Tomești și Holboca;
 • DN 24 – face legătura între județele Iași și Vaslui;
 • DC 30 – legătura rutieră între satele Cercu și Vișan și municipiul Iași.

Bîrnova este străbătută și de linii de cale ferată, dar nu are stație de transport feroviar.

Comuna Bîrnova nu dispune de rețele de alimentare cu apă și canalizare care să acopere întreaga comună, însă se are în vedere proiectarea și dezvoltarea unui proiect de extindere în zonele cu probleme. Localnicii folosesc combustibil solid sau gazul metan pentru încălzirea gospodăriilor, în timp ce aproape 95% dinre locuințe sunt racordate la rețeaua de energie electrică. Colectarea deșeurilor se face prin intermediul societății proprii, Servicii Publice Bîrnova.

Comuna Bîrnova dispune de:

 • Cămin Cultural;
 • Bibliotecă comunală;
 • dispensar medical uman;
 • un cabinet veterinar;
 • un oficiu poștal;
 • unități de învățământ (școală și grădiniță în Bîrnova și Păun, școală în Cercu, școală în Pietrărie, școală în Todirel);
 • biserici și mănăstiri (Mănăstirea Bîrnova, Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”, Biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel”, biserica parohială Todirel;
 • zone și centre de recreere și petrecere a timpului liber.