Home » Vizitează Bârnova » Castanul Unirii de la 1859

Castanul Unirii de la 1859

Declarat în anul 2004 dublu Monument- Istoic și al Naturii-, Castanul Unirii din satul Vișan este martorul ”încă in viață” al unirii Principatelor de la 1859. Potrivit istoricilor, pe 25 mai 1856, unioniștii ieșeni s-au strâns în grădina generalului Chersin și s-au sfătuit asupra împlinirii dezideratului mult dorit, unirea. Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costachi Negri, Dimitrie Ralet, Constantin Hurmuzachi, Petre Mavrogheni, părintele arhimandrit Neofit Scriban, Costachi Rolla, Emilian Florescu sunt câteva dintre numele participanților pe care istoricii le menționează atunci când vorbesc despre întâlnirea cea de taină de sub coroana impunătoare a Castanului din Vișan. Mărturie stă ”Jurământul” lui Vasile Alecsandri înscris pe piatra comemorativă:

” Sub acest măreţ castan
Noi jurăm toţi în frăţie
Ca de azi să nu mai fie
Nici valah, nici moldovean!
Să fie numai români,
Într-un gând, într-o simţire
Şi să ne dăm mâni cu mâni
Pentru-a ţării fericire!