Home » Birnova in mass-media
Birnova in mass-media

De vorbă cu aleșii locali

Primăria Comunei Bârnova organizează concurs de recrutare

Primăria Comunei Bârnova, Județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 1. auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit Public Intern;
 2. polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Poliție Locală;
 3. referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar Contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • polițist local, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bârnova din Bârnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10, Județul Iași, telefon 0232/294.120.

Sursa: http://posturi.gov.ro/post/auditor-politist-local-si-referent-3-posturi-primaria-comunei-barnova/