Home » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2017

Hotărâri 2017

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 20182019

Atașamente

File Description
pdf Hotararea nr. 3
pdf Hotararea nr. 68 68
Hotararea nr. 68
pdf Hotararea nr. 69 69
Hotararea nr. 69
pdf Hotararea nr. 70 70
Hotararea nr. 70
pdf Hotararea nr. 71 71
Hotararea nr. 71
pdf Hotararea nr. 72 72
Hotararea nr. 72
pdf Hotararea nr. 73 73
Hotararea nr. 73
pdf Hotararea nr. 74 74
Hotararea nr. 74
pdf Hotararea nr. 75 75
Hotararea nr. 75
pdf Hotararea nr. 76 76
Hotararea nr. 76
pdf Hotararea nr. 77 77
Hotararea nr. 77
pdf Hotararea nr. 78 78
Hotararea nr. 78
pdf Hotararea nr. 79 79
Hotararea nr. 79
pdf Hotararea nr. 80 80
Hotararea nr. 80
pdf Hotararea nr. 83 83
Hotararea nr. 83
pdf Hotararea nr. 84 84
Hotararea nr. 84
pdf Hotararea nr. 85 85
Hotararea nr. 85
pdf Hotararea nr. 86 86
Hotararea nr. 86
pdf Hotararea nr. 87 87
Hotararea nr. 87
pdf Hotararea nr. 88 88
Hotararea nr. 88
pdf Hotararea nr. 89 89
Hotararea nr. 89
pdf Hotararea nr. 90 90
Hotararea nr. 90
pdf Hotararea nr. 91 91
Hotararea nr. 91
pdf Hotararea nr. 92 92
Hotararea nr. 92
pdf Hotararea nr. 93 93
Hotararea nr. 93
pdf Hotararea nr. 94 94
Hotararea nr. 94
pdf Hotararea nr. 95 95
Hotararea nr. 95
pdf Hotararea nr. 96 96
Hotararea nr. 96
pdf Hotararea nr. 97 97
Hotararea nr. 97
pdf Hotararea nr. 98 98
Hotararea nr. 98
pdf Hotararea nr. 99 99
Hotararea nr. 99
pdf Hotararea nr. 100 100
Hotararea nr. 100
pdf Hotararea nr. 101 101
Hotararea nr. 101
pdf Hotararea nr. 102 102
Hotararea nr. 102
pdf Hotararea nr. 103 103
Hotararea nr. 103
pdf Hotararea nr. 104 104
Hotararea nr. 104
pdf Hotararea nr. 105 105
Hotararea nr. 105
pdf Hotararea nr. 106 106
Hotararea nr. 106
pdf Hotararea nr. 107 107
Hotararea nr. 107
pdf Hotararea nr. 108 108
Hotararea nr. 108
pdf Hotararea nr. 109 109
Hotararea nr. 109
pdf Hotararea nr. 110 110
Hotararea nr. 110
pdf Hotararea nr. 111 111
Hotararea nr. 111
pdf Hotararea nr. 112 112
Hotararea nr. 112
pdf Hotararea nr. 113 113
Hotararea nr. 113
pdf Hotararea nr. 114 114
Hotararea nr. 114
pdf Hotararea nr. 115 115
Hotararea nr. 115
pdf Hotararea nr. 116 116
Hotararea nr. 116
pdf Hotararea nr. 117 117
Hotararea nr. 117
pdf Hotararea nr. 118 118
Hotararea nr. 118
pdf Hotararea nr. 119 119
Hotararea nr. 119
pdf Hotararea nr. 120 120
Hotararea nr. 120
pdf Hotararea nr. 121 121
Hotararea nr. 121
pdf Hotararea nr. 122 122
Hotararea nr. 122
pdf Hotararea nr. 123 123
Hotararea nr. 123
pdf Hotararea nr. 124 124
Hotararea nr. 124
pdf Hotararea nr. 125 125
Hotararea nr. 125
pdf Hotararea nr. 126 126
Hotararea nr. 126
pdf Hotararea nr. 127 127
Hotararea nr. 127
pdf Hotararea nr. 128 128
Hotararea nr. 128
pdf Hotararea nr. 129 129
Hotararea nr. 129
pdf Hotararea nr. 130 130
Hotararea nr. 130
pdf Hotararea nr. 137 137
Hotararea nr. 137
pdf Hotararea nr. 138 138
Hotararea nr. 138
pdf Hotararea nr. 139 139
Hotararea nr. 139
pdf Hotararea nr. 140 140
Hotararea nr. 140
pdf Hotararea nr. 141 141
Hotararea nr. 141
pdf Hotararea nr. 142 142
Hotararea nr. 142
pdf Hotararea nr. 143 143
Hotararea nr. 143
pdf Hotararea nr. 144 144
Hotararea nr. 144
pdf Hotararea nr. 145 145
Hotararea nr. 145
pdf Hotararea nr. 146 146
Hotararea nr. 146
pdf Hotararea nr. 147 147
Hotararea nr. 147
pdf Hotararea nr. 148 148
Hotararea nr. 148
pdf Hotararea nr. 149 149
Hotararea nr. 149
pdf Hotararea nr. 150 150
Hotararea nr. 150
pdf Hotararea nr. 151 151
Hotararea nr. 151
pdf Hotararea nr. 152 152
Hotararea nr. 152
pdf Hotararea nr. 153 153
Hotararea nr. 153
pdf Hotararea nr. 154 154
Hotararea nr. 154
pdf Hotararea nr. 155 155
Hotararea nr. 155
pdf Hotararea nr. 156 156
Hotararea nr. 156
pdf Hotararea nr. 157 157
Hotararea nr. 157
pdf Hotararea nr. 158 158
Hotararea nr. 158
pdf Hotararea nr. 159 159
Hotararea nr. 159
pdf Hotararea nr. 160 160
Hotararea nr. 160
pdf Hotararea nr. 161 161
Hotararea nr. 161
pdf Hotararea nr. 162 162
Hotararea nr. 162
pdf Hotararea nr. 163 163
Hotararea nr. 163
pdf Hotararea nr. 164 164
Hotararea nr. 164
pdf Hotararea nr. 165 din 29.09.2017 Privind alegerea unui nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 166 din 29.09.2017 Privind utilizarea domeniului public Comuna Bîrnova, branșament utilități
pdf Hotararea nr. 167 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III si IV anul 2017
pdf Hotararea nr. 168 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III si IV anul 2017 urmare a dispoziției primarului cu nr. 244 din 28.09.2017
pdf Hotararea nr. 169 din 29.09.2017 Privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al Comunei Bîrnova pentru pentru lucrările de reparație, subzidire, drenaj și extindere pridvor la Paraclisul Sfântul Ioan Rusu a bisericii parohiale a satului Bîrnova
pdf Hotararea nr. 170 din 29.09.2017 Privind aprobarea revocării art. 14 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 144 din 30.08.2017
pdf Hotararea nr. 171 din 29.09.2017 Privind rectificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 119 din 30.06.2017 privind avizare PUZ pentru suprafața de teren de 33631 mp corect fiind 33576 mp, beneficiari Gogălniceanu Calina-Louisa și Gogălniceanu Dan
pdf Hotararea nr. 172 din 29.09.2017 Privind aprobarea acordării unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitilor: Mocanu Nicoleta-Cezara și Burada Alexandru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
pdf Hotararea nr. 173 din 29.09.2017 Privind aprobarea subvenţionarii în procent de 50% din bugetul Consiliului Local Bîrnova pentru transportul elevilor din clasele, pregătitoare, 0-XII şi studenţi cursuri zi cu domiciliul în comuna Bîrnova, pentru care școala nu decontează transportul și care nu repetă anul, care învaţă la unităţi de învăţământ din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar/universitar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 174 din 29.09.2017 Privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Local cu Bîrnova cu nr. 161 din 30.08.2017, în sensul că se va trece corect aprobarea taxei de acces vehicule transport cu greutate mai mare de 7 sau 7,5 tone în cuantum de 30 lei/mașină/cursă* pentru circulația pe drumurile locale
pdf Hotararea nr. 175 din 29.09.2017 privind aprobare vânzare directă către dnul Craiu Constantin a terenului în suprafaţă de 250 mp amplasat în sat Bîrnova, d-na Rusu Iulia a terenului în suprafaţă de 425 mp amplasat în sat Bîrnova și d-na Rusu Ionela a terenului în suprafaţă de 425 mp amplasat în sat Bîrnova, terenuri atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare, prin Hotărâri ale Consiliului Local Bîrnova ca urmare finalizării construcţiei prin procese verbale de recepţie
pdf Hotararea nr. 176 din 29.09.2017 Privind desemnarea d-lui Iacobescu Constantin, consilier local ca reprezentant al Consiliului Local Bîrnova în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Bîrnova pentru anul școlar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 177 din 29.09.2017 Privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 108 din 30.06.2017 cu excepția la generarea taxei de 28 lei/gospodărie pentru persoanele care nu locuiesc în construcțiile pe care le dețin pe raza Comunei Bîrnova cu condiția demonstrării prin declarație pe proprie răspundere
pdf Hotararea nr. 178 din 29.09.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de predare a folosinței gratuită, pe termen limitat de încă 1 (unu) an, a bunurilor mobile proprietate publică/privată locală (potrivit listei anexă la Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 77 din 30.09.2017 și procesului verbal de predare-primire cu nr. 14635 din 03.10.2017) persoanei juridice care desfașoară servicii publice S.C. ,,Servicii Publice Bîrnova’’ S.R.L.
pdf Hotararea nr. 179 din 29.09.2017 Privind aprobarea prelungirii termenului de rambursare a împrumutului în cuantum de 10.000 lei din bugetul local al Comunei Bîrnova, acordat în vederea organizării și desfășurării activității S.C. ,,Servicii Publice Bîrnova ’’S.R.L.
pdf Hotararea nr. 180 din 29.09.2017 Privind aprobarea organigramei, statului de funcții și statului de funcții încadrare al SC SERVICII PUBLICE SRL, potrivit anexelor I, II și III
pdf Hotararea nr. 181 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii și necesitatii organizării și exercitării misiunii de audit intern la SC SERVICII PUBLICE BÎRNOVA SRL, în baza Acordului de cooperare nr. 400/02.07.2014 cu ACOR la care UAT Bîrnova este partener
pdf Hotararea nr. 182 din 29.09.2017 Privind aprobarea de principiu, a demararii procedurilor în vederea trecerii, cu titlu gratuit, a D.A.F. Bătrâneasa III cu o lungime de 750 ml și D.A.F. Bogonos cu o lungime de 3104 ml, împreuna cu terenul și lucrările aferente, din proprietatea publică a statului și administrarea publică a statului și administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in proprietatea publică a Comunei Bîrnova, in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2010 si a Ordinului nr. 1770/2010
pdf Hotararea nr. 183 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunității și necesității implementării obiectivului de investiții privind ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași”, finanțat din bugetul local
pdf Hotararea nr. 184 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Casa Auto Iași Mitsubishi Motors pentru organizare eveniment de tradiție –Mitsubishi Off-Road Day 2017 în data de 30 septembrie 2017 în sat Păun, Comuna Bîrnova, județ Iași în zona limitrofă zonei forestiere
pdf Hotararea nr. 185 din 29.09.2017 Privind aprobarea oportunitatii încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Asociația Club Sportiv Adventure 4X4 Iași pentru organizare Cupă Adventure 4x4 Iași, competiție sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și al Comisiei Naționale de Offroad din România perioada 2 – 5 noiembrie 2017 în sat Păun, Comuna Bîrnova, județ Iași
pdf Hotararea nr. 186 din 29.09.2017 Privind acordarea suplimentarii bugetului școlii pentru anul 2017 cu suma de 25 mii lei pentru buna desfășurare a activității instructiv educative din anul școlar 2017/2018
pdf Hotararea nr. 187 din 29.09.2017 Privind aprobarea avizarii PUZ – introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe colective și dotări aferente pentru suprafața de teren de 1995 mp, beneficiar Pleșca Marian Dinu
pdf Hotararea nr. 188 din 29.09.2017 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de aproximativ 1500 lei ocazionate de alipirea unui număr de 2 loturi în suprafață de 500 mp fiecare, număr cadastral 69045 și 69066 ce fac parte din domeniul privat al UAT Bîrnova și au fost date în folosință gratuită tinerilor Rânțar Floarea-Veronica și Rânțar Gabriel
pdf Hotararea nr. 213 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobare achiziționare servicii de închiriere, montare și demontare ornamente stradale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă anul 2017/2018 și alocare suma de 92.000 lei din bugetul local de venituri-cheltuieli al comunei Bîrnova pe anul 2017
pdf Hotararea nr. 214 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobare alocare suma de 16.000 lei (cincisprezecemii) din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pe anul 2017 pentru cumpărarea de dulciuri la cei 360 preşcolari şi elevi de la unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bîrnova cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2017
pdf Hotararea nr. 215 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobarea celebrării sărbătorii Crăciunului prin organizarea unui spectacol cu denumirea de ”Magia Craciunului” dedicat atat copiilor din comuna, cat si adultilor în data de 22.12.2017-moment artistic, sonorizare si prezentator
pdf Hotararea nr. 216 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobarea preluării, prin contract de donaţie, a suprafeței de teren de 477 mp amplasată în T 48, P L 2880/24 ce aparține numiţilor Galea Radu, Prodan Maria și Chiriac Ioana, moștenitori ai defunctei Mocanu Chirichița, în vederea înființării unui drum public şi completarea domeniului public al UAT Bîrnova cu aceasta
pdf Hotararea nr. 217 din 16.11.2017 Hotararea Consiliului Local
Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investiții din proiectul: "Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, Judetul Iași”, indicatoriilor tehnico-economici conform devizului general cuprins în studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, Judetul Iași” cu valoare alocata din bugetul de stat de 1.570.993,00 lei, în conformitate cu HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
pdf Hotararea nr. 218 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobare listă de tarife pentru perioada noiembrie 2017 – decembrie 2018 practicate de SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea nr. 219 din 16.11.2017 Hotarare Consiliul Local
Privind aprobarea constituirii Comandamentului de iarnă la nivelul Comunei Bîrnova pentru perioada 20.11.2017 – 30.03.2018
pdf Hotararea nr. 237 18.12.2017
alegerea unui nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 238 din 18.12.2017 Modificare buget local
Modificare buget local
pdf Hotararea nr. 238 18.12.2017
privind aprobare modificare buget local venituri/cheltuieli pe anul 2017 potrivit Dispoziției primarului cu nr. 356/12.12.2017
pdf Hotararea nr. 239 18.12.2017
modificare buget local venituri/cheltuieli pe anul 2017
pdf Hotararea nr. 240 18.12.2017
utilizare domeniul public branșament utilități Munteanu Florin, Pricop Harabagiu Ilie, Tudosă Costel
pdf Hotararea nr. 241 18.12.2017
însușire raport activitate administrator public și prelungire contract management pe o perioadă de 12 luni
pdf Hotararea nr. 242 18.12.2017
avizare PUZ- "Întocmire PUZ și RLU introducere teren în intravilan pentru construire case în regim P+1E și funcțiuni complementare" pentru terenul cu nr. cadastral 69294 în suprafață de 4295 mp beneficiari SC SYMCON BUILD SRL
pdf Hotararea nr. 243 18.12.2017
avizare PUG – " Actualizare PUG şi RLU, comuna Bîrnova, judeţul Iaşi " beneficiar Comuna Bîrnova, Avizul prealabil de oportunitate înregistrat la Primăria comunei Bîrnova cu nr. 7 din 13.12.2017 pentru avizare PUG – "Actualizare PUG şi RLU, comuna Bîrnova, judeţul Iaşi " pentru terenul/teritoriul în suprafață de 1784 ha (sat Vișan: 588 ha, sat Bîrnova: 417 ha, sat Păun: 208 ha, sat Pietrăria: 252 ha, sat Cercu: 147 ha, sat Todirel: 172 ha) beneficiar Comuna Bîrnova
pdf Hotararea nr. 244 18.12.2017
rectificarea Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 182 din 29.09.2017 în sensul că se va înscrie corect DAF Bătrâneasa în loc de DAF Bătrâneasa III
pdf Hotararea nr. 245 18.12.2017
rectificarea HCL nr. 224 din 24.11.2017 în sensul că se va înscrie corect tarif închiriere buldoexcavator New Holland: 20 lei/oră (fără combustibil și fără operator) în loc de tarif închiriere buldoexcavator New Holland: 20 lei/8 ore/zi
pdf Hotararea nr. 246 18.12.2017
realizarea unui raport de evaluare pentru stabilirea redevenței pe care o datorează medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care functionează în spațiul ce face obiectul concesionarii (spațiul din incinta Căminului Cultural Păun), acestia având drept de preferință față de alți medici pentru concesiune, pornind de la pretul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată
pdf Hotararea nr. 248 18.12.2017
acordarea sumei de 1000 lei (unamie) din bugetul local de venituri/cheltuielial comunei Bîrnova pe anul 2017 pentru acordare ajutor de urgență familiei aflate în dificultate Andronic Constantin, urmare a decesului bunicii acestuia Hușanu Angela
pdf Hotararea nr. 249 18.12.2017
reluare procedură pentru scoaterea la Licitaţie publică, în condițiile legii, a unor loturi teren de 3mp/fiecare (oferte prezentate în plic), stabilire perioada de închiriere de 12 luni cu posibilitatea prelungirii, prin act adițional cu aceleași perioade
pdf Hotararea nr. 250 18.12.2017
numirea ca reprezentant al Comunei Bîrnova în Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL SA, cu sediul în Iași, str. M. Costăchescu, nr. 6, a dlui viceprimar Luca Constantin
pdf Hotararea nr. 251 18.12.2017
acordare dreptului de superficie cu caracter oneros în favoarea dnei doctor Balan Mălina Liliana pentru suprafața de teren de aproximativ 24 mp ce aparține domeniului privat al UAT Bîrnova pentru amplasare fosă septică
pdf Hotararea nr. 252 18.12.2017
demararea procedurii pentru desfiintarea pe cale administrativă de către Comuna Bîrnova, pe a cărei rază se afla constructia executată fără autorizatie de construire de către dnul Lărgeanu Constantin sat Vișan, str. Dealul cu Vii, nr. 4–pe terenul ce aparține domeniului public al comunei Bîrnova, fără emiterea unei autorizații de desființare, fara sesizarea instantelor judecatoresti și pe cheltuiala contravenientului potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991, R
pdf Hotararea nr. 253 18.12.2017
însușirea de către Consiliului Local Bîrnova a Strategiei de achiziții publice pe anul 2018 și a Planului anual de achiziții pentru anul 2018
pdf Hotararea nr. 254 18.12.2017
acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitului: Burada Alexandru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 255 18.12.2017
aprobarea orarului de funcţionare al II Vasilache Viorica pentru activitatea desfăşurată pe raza comunei Bîrnova pentru data de 22 decembrie 2017 și 31 decembrie 2017 peste ora 22.00 conform programului ataşat, cu condiţia obţinerii avizului Postului de Poliţie Bîrnova