Home » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 2018 | 2019

Atașamente

File Description
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 168 din 31.10.2019 aprobarea reorganizării SVSU Bârnova în serviciu de categoria V1.
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 167 din 31.10.2019 aprobarea diminuării zonei de siguranță a drumurilor publice și posibilitatea amplasării stâlpilor de rețea distribuție energie electrică în zona de siguranță a drumurilor publice în interiorul localităților de pe raza comunei Bârnova, județul Iași.
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 166 din 31.10.2019 aprobare încheiere contract cu avocat pentru reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată în dosarul contestației încheiere Curte de Conturi privind Decizia Curții de Conturi nr. 102/2017 potrivit Deciziei nr. 1168 din 16.09.2019 a Curții de Apel Iași, Secția Contencios Administrativ și Fiscal prin care s-a admis recursul declarat de UAT Bârnova în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Iași și s-a trimis cauza în vederea rejudecării
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 165 din 31.10.2019 aprobarea de către Consiliul Local Bârnova a cererii dlui Tănasă Ionel privind realizarea lucrărilor de amenajare și modernizare, din bugetul propriu, a drumului public de acces la proprietatea acestuia din satul Vișan, str. Castelul Grecilor, nr. 63, comuna Bârnova cu condiția ca Consiliul Local Bârnova să nu se angajeze la alte obligații și cheltuieli
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 164 din 31.10.2019 utilizarea domeniului public pentru branțament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 163 din 31.10.2019 aprobarea aplicarii prevederilor OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 162 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor privind execuția bugetelor locale la data de 30.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 161 din 21.10.2019 aprobarea completării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 48 din 29.03.2019 referitoare la avizare PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 63190, 70615 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 160 din 21.10.2019 aprobarea retragerii dreptului de folosintă asupra terenului atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 49 din 31.06.2006, numitei Ciobanu Anca-Irina în suprafață de 300 mp, amplasat în T 57, P 3394/1/2/15, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 159 din 21.10.2019 aprobarea alocării sumei de 7.000 lei din bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârnova pentru organizarea și desfășurarea spectacolului ocazionat de Sărbătorile de Iarnă 2019, a sumei de 3.000 lei din bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârnova pentru achiziția și ornarea unui număr de 3 brazi cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2019 și a a sumei de 5.000 lei din bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bârnova pentru urători și colindători cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2019
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 158 din 21.10.2019 aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru trimestrul IV anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 157 din 21.10.2019 aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru trimestrul IV anul 2019 cu suma de 70,24 mii lei
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 156 din 21.10.2019 aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 115 din 30.06.2017 cu articolul 1' cu următorul conținut: completarea Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Bârnova prin impunerea dezvoltatorilor și proprietarilor de viitoare locuințe colective/duplex prin includerea și evidențierea în proiectul pentru construcții a unui loc de parcare pentru fiecare apartament/unitate locativă individuală
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 155 din 21.10.2019 aprobarea însușirii de către Consiliul Local Bârnova a Proiectului tehnic și a DTAC pentru obiectivul ”Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bârnova”, proiect nr. 17 /2019 proiectat de SC THIRD NEST SRL
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 154 din 21.10.2019 aprobarea însușirii de către Consiliul Local Bârnova a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI” în Lungime totală de 3,643km, proiect nr.94/06.2019 proiectat de SC RIVA SYSTEMS SRL
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 153 din 21.10.2019 aprobare modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor de către ADIS
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 152 din 21.10.2019 aprobare utilizare domeniul public branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 151 din 21.10.2019 aprobarea modificarii și organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, conform anexelor nr. 1 – Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova-Organigrama și nr.2 - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 150 din 21.10.2019 aprobarea completării anexei 1 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 20 din 27.02.2019– Terenuri - ce cuprinde bunurile din domeniul privat al UAT Bârnova, la poziția 40 și cu parcela 3166/1 și 3165/2
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 149 din 21.10.2019 alegerea unui nou președinte de ședință Suceveanu Liviu-George
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 127 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 127 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 128 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 128 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 129 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 129 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 130 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 130 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 131 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 131 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 132 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 132 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 133 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 133 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 134 din 9.09.2019 Hotararea Consiliului Local Bârnova cu nr. 134 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 134 /1 din 27.09.2019 aprobare subvenţionare 50% transport elevi clasele pregătitoare, I-XII zi şi studenţi pe traseul Bîrnova-Iaşi şi retur anul școlar 2018/2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 135 din 27.09.2019 aprobare modificare buget local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 136 din 27.09.2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 137 din 27.09.2019 aprobare modificare organigramă și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova începând cu data de 30.09.2019 potrivit anexelor 1 și 2
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 138 din 27.09.2019 aprobare modificare Regulament de Ordine Interioară și Regulament de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 140 din 27.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 141 din 27.09.2019 respingere modificare tarif colectare și transport deșeuri menajere și similare, tarif colectare și tratare deșeuri din construcții și demolări
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 142 din 27.09.2019 aprobare atribuire denumire străzi/drumuri publice
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 143 din 27.09.2019 aprobare constituire echipă mobilă cazuri violență domestică
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 144 din 27.09.2019 aprobarea oportunității realizării studiilor de teren pentru întocmirea documentației DALI în vederea realizării obiectivului de investiție „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAŢII ÎN COMUNA BÂRNOVA, JUDEȚUL IAŞI”
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 145 din 27.09.2019 aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit pentru suprafața de teren de 500 mp, nr. Cadastral 70545 întocmit de evaluator Matei Iuliana
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 146 din 27.09.2019 aprobarea rectificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 132 din 9.09.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 147 din 9.10.2019 aprobare indicatori tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I): ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI”
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 148 din 9.10.2019 aprobare predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI”
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 118 din 29 august 2019 aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru trimestrul II anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 119 din 29 august 2019 retragerii dreptului de folosintă asupra terenului în suprafață de 400 mp, amplasat în T 14, P 178/1 atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 62 din 19.09.2012, numitei Virag Ștefana
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 120 din 29 august 2019 acordarii unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitei Oprică Alina pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 121 din 29 august 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Bârnova pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 122 din 29 august 2019 aprobarea demarării procedurilor pentru demolarea școlii primare vechi din sat Păun pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de ISU
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 123 din 29 august 2019 avizare PUZ "Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 1719 mp, nr. cadastral 70455 și 70458 beneficiari Tărăboanță Irina, Popa Gabriel-Adrian și Popa Mihaela
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 124 din 29 august 2019 aprobarea vânzării directe către d-nul Ciaun Gheorghe a terenului în suprafaţă de 500 mp atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 19 din 24.02.2010, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ca urmare a finalizării construirii locuinţei și întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii preţului de vânzare
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 125 din 29 august 2019 aprobarea vânzării directe către d-nul Donici Vasile a terenului în suprafaţă de 300 mp atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Bârnova cu nr. 33 din 8.05.2007, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ca urmare a finalizării construirii locuinţei și întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii preţului de vânzare și întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii preţului de vânzare
pdf Hotararea Consiliului Local cu nr. 126 din 29 august 2019 aprobarea completării anexei 1 al Hotărârii Consiliului Local Bârnova cu nr. 20 din 27.02.2019– Terenuri - ce cuprinde bunurile din domeniul privat al UAT Bârnova cu poziția nr. 156
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 103 din 28 iunie 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 110 din 16 iulie 2019 aprobarea suplimentarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 111 din 16 iulie 2019 aprobare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire sală de sport" pentru terenul în suprafață de 5000 mp, nr. cadastral 69776 beneficiari COMUNA BÂRNOVA
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 112 din 16 iulie 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament energie electrică sat Cercu, str. Culmea Domniței, nr. __, lungime 15 ml beneficiar Doroșincă Mihai Eduard pe langă drum pietruit, cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz metan sat Păun, str. Vasile Rudeanu, nr. 77, lungime 15 ml beneficiar Dăscălescu Eduard Silviu pe langă drum pietruit numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz sat Cercu, str. Sf. Mc. Mina, nr. 5A, lungime 25 ml beneficiar Grigoriu Onofrei Constantin pe langă drum asfaltat și numai cu refacerea zonelor afectate
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 113 din 16 iulie 2019 aprobarea completării anexei 1 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 20 din 27.02.2019– Terenuri - ce cuprinde bunurile din domeniul privat al UAT Bârnova cu poziția 155, respectiv suprafata de teren de 357 mp din sat Cercu, T 2, P 184/2 lângă proprietatea Gheorghiu Vasile
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 114 din 16 iulie 2019 prezentare raport asistenți personali și indemnizații lunare nete semestrul I anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 115 din 16 iulie 2019 aprobarea însușirii raportului de evaluare din iulie 2019 realizat de către Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana-Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza pentru suprafața de teren de 357 mp amplasat în sat Cercu T 2, P 184/2, organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu strigare în vederea vânzarii terenului în suprafață de 357 mp amplasat în sat Cercu, aprobarea regulamentului aprobat în acest sens, constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 116 din 16 iulie 2019 probarea retragerii lotului în suprafață de 1000 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Andriescu Daniela Marinica
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 117 din 16 iulie 2019 privind aprobare cerere Prisacariu Ștefan pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 95 din 28 iunie 2019 alegerea domnului consilier local Suceveanu Liviu-George ca preşedinte de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local Bârnova din perioada iunie – august 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 97 din 28 iunie 2019 aprobarea neasumarii responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2019-2020 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Bârnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 98 din 28 iunie 2019 aprobare completare liste inventar domeniul privat cu suprafata de teren de 500 mp din sat Vișan, T 13, P A 1030/3, 1030/4, TF 1031/1 lângă Silviu Petrișor și 807 mp din sat Bârnova, T 47, P PS 2692/1, DE 2690/1, A 2693/1, CC 2691/1 lângă proprietatea Samson Constantin
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 99 din 28 iunie 2019 aprobare acordare mandat special reprezentantului UAT Bârnova în Adunarea Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Bârnova, completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, mai exact modificarea prin actul adițional nr. 29 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 100 din 28 iunie 2019 aprobare avizare modificare art. 176 din Regulamentul Apavital serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în baza rezultatelor Studiului privind cantitățile de ape uzate preluate de sistemul de canalizare operat de SC APAVITAL SA pentru utilizatorii casnici, atât din mediu urban cât și din mediul rural
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 101 din 28 iunie 2019 aprobare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 2174 mp, nr. cadastral 69903 (1548 mp) și nr. 69907 (626 mp) beneficiari Simion Vasilică și Simion Suzana
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 102 din 28 iunie 2019 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 800 mp, nr. cadastral 70702 beneficiari Dumitriu Florentina și Dumitriu George Vlad
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 104 din 28 iunie 2019 aprobare modificare Program de achiziții publice pe anul 2019 în sensul completării poziției 83 și rectificării sumei la poziția 86
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 105 din 28 iunie 2019 aprobare Nota conceptuală și Tema de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția "Reabilitare infrastructură rutieră afectată de viituri" prin Compania Naționala de Investiții
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 107 din 28 iunie 2019 aprobare cerere Panaitescu Aurel pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 108 din 28 iunie 2019 (2) aprobare reevaluare patrimoniu UAT Bârnova și realizare Raport evaluare Centrul de Mediu și terenul aferent pentru închiriere/concesiune sau vânzare
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 109 din 28 iunie 2019 aprobare retragere lot în suprafață de 300 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dlui Ivanov Constantin-Bogdan
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 106 din 28 iunie 2019 aprobarea actelor administrative fiscale și procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 72 din 22.05.2019 alegerea domnului consilier local Suceveanu Liviu-George ca preşedinte de şedinţă pentru ședința Consiliului Local Bârnova din data de 22.05.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 73 din 22.05.2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament apa str. Calea Codrului, nr. 55, lungime 15 ml beneficiar Arnautu Elena, Arnautu Mihaela, Arnautu Iulian, Arnautu Daniel pe langă drum asfaltat, cu forare/subtraversare și numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz metan sat Păun, str. Ferdinand I, nr. 67, lungime 15 ml beneficiar Matei Elena pe langă drum asfaltat numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz sat Păun, str. Ferdinand I, nr. 63, lungime 15 ml beneficiar Curpan Romeo-Manuel și Curpan Vasilica pe langă drum asfaltat și numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz metan sat Păun, str. Cerbului, nr. 6, lungime 10 ml beneficiar Caramidaru Gheorghe și Caramidaru Ticulana pe langă drum pietruit numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz metan sat Păun, str. Lalelelor, nr. 24 A, lungime 10 ml beneficiar Palaga Letitia, Palaga Virgiliu-Florin și Palaga Daniela-Iulia pe langă drum pietruit și numai cu refacerea zonelor afectate, branșament gaz metan sat Vișan, str. Castanul Unirii, nr. 15, lungime 20 ml beneficiar Creanga Cristian pe langă drum pietruit și numai cu refacerea zonelor afectate, branșament apa canal și rețeaua electrică sat Păun, str. Zimbrului, nr. 4, lungime 15 ml beneficiar Meiu Dumitru pe langă drum pietruit și numai cu refacerea zonelor afectate și branșament canalizare sat Cercu, str. Gutuiului, nr. 24, lungime 150 ml beneficiar Barliba Cornelia pe langă drum pietruit cu traversarea acestuia și numai cu refacerea zonelor afectate
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 74 din 22.05.2019 aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bârnova, județul Iași pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 75 din 22.05.2019 aprobare retragere lot în suprafață de 250 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dlui Burada Vasile Adrian prin HCL nr. 44 din 25.04.2014 urmare a solicitării acestuia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire și dnei Dumitrescu Elena prin HCL nr. 115 din 17.11.2010 urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 76 din 22.05.2019 aprobare cerere a numitei Neculai Elisabeta pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003 și cerere a numitei Vențel Ioana pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 77 din 22.05.2019 aprobarea alocării sumei de 2000 lei din bugetul local al comunei Bârnova pentru organizarea unei manifestări cultural artistice de comemorare a unioniștilor în data de 25 mai 2019 la Castanul Unirii
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 78 din 22.05.2019 aprobare Regulament și caiet de sarcini pentru acordare vouchere de vacanță angajați Primăria comunei Bârnova pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 940/2017
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 79 din 22.05.2019 acordare Titlul de cetățean de Onoare al Comunei Bârnova dlui Agheorghiesei Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 80 din 22.05.2019 acordare Titlul de cetățean de Onoare al Comunei Bârnova dnei Covaliu Lidia-Camelia
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 81 din 22.05.2019 avizare "Întocmire PUZ și RLU introducere în intravilan pentru ansamblu rezidențial și funcțiuni complementare pe teren proprietate" pentru terenul în suprafață de 43543,32 mp cu nr. cadastral 70076 beneficiar Geambec Beihan și Geambec Cristina-Elena
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 82 din 22.05.2019 oportunitatea și necesitatea aprobării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri locale în Comuna BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI” și întocmirea documentației DALI pentru 10 km prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI) finanțator Comisia Natională de Strategie și Prognoză
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 83 din 22.05.2019 oportunitatea și necesitatea aprobării obiectivului de investiții „Extindere rețea distribuție gaze naturale în Comuna BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI” și întocmirea documentației pentru 2165 ml pe străzile Sf. Ilie, Sf. Mc. Mina-Sf. Ana-Tumurug, str. Barnovschi Vodă și str. Cezar Petrescu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 84 din 22.05.2019 aprobare modificare Program de achiziții publice pe anul 2019 în sensul rectificării sumei la poziția 71
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 85 din 22.05.2019 aprobare suplimentarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 86 din 22.05.2019 aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru trimestrul I anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 87 din 22.05.2019 aprobarea Contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârnova pentru anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 88 din 22.05.2019 aprobarea raportului de activitate asupra indicatorilor economic-financiari pentru anul 2018 al SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 89 din 22.05.2019 aprobarea raportului administratorului public privind modul de realizare a indicatorilor economico-financiari încheiat la data de 31.12.2018 al SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 90 din 22.05.2019 aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018 ale SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 91 din 22.05.2019 aprobarea încheierii unui parteneriat cu un logoped autorizat pentru evaluarea copiilor de pe raza comunei Bârnova recomandați de Școala Gimnaziala Bârnova sau alte cadre didactice ori părinți pentru a urma cursuri de logopedie
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 92 din 22.05.2019 Însușirea raportului de evaluare din mai 2019 realizat de către Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana-Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza pentru spațiul Primăriei comunei Bârnova unde funcționează cabinetele medicale individuale medicină de familie, arhiva în suprafață de 114,70 mp amplasat în sat Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 93 din 22.05.2019 însușirea raportului de evaluare din mai 2019 realizat de către Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana-Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza pentru spațiul/magazia în suprafață de 400 mp amplasat în sat Bârnova precum și a terenului aferent în suprafață de 843 mp amplasat în sat Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 94 din 22 mai 2019 aprobare stabilire data organizare și desfășurare, precum și programul și premiile "Serbările comunei Bârnova ediția XXI" cu "Festivalul de tradiție și artă populară ediția a-III-a" pe data de 1 și 2 iunie 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 64 din 12 aprilie 2019 aprobarea completării art. 44 al Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Bârnova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 40 din 28.02.2017
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 63 din 12 aprilie 2019 aprobare completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 62 din 12 aprilie 2019 aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bârnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 61 din 12 aprilie 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilitati
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 60 din 12 aprilie 2019 însușirea realizării obiectivului de investiții realizare sală sport pentru care se află în derulare - ”Intocmire PUZ și RLU pentru introducere teren în intravilan pentru construire sală sport” în judeţul Iaşi, comuna Bîrnova, extravilan, nr. cadastral 69776 pentru terenul în suprafață de 5000 mp beneficiar Comuna Bîrnova, județ Iași investiție finanțată prin fonduri ale CNI, europene, guvernamentale sau locale și va fi obiectiv de interes public beneficiar UAT Comuna Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 59 din 12 aprilie 2019 actualizarea devizului general la obiectivul de investiţii:„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BÎRNOVA, JUD. IAȘI”ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G.nr. 114/2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 58 din 12 aprilie 2019 aprobarea încheierii actului adițional la contractul de achiziție publică-lucrări înregistrat cu nr. 7043/16.05.2018 încheiat cu SC Eky-Sam SRL referitor la actualizarea prețului restului de execuție ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 la data de 01.01.2019 pentru obiectivul „Modernizare drumuri locale în comuna Bîrnova, judeţul Iași”
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 70 din 22 aprilie 2019 aprobarea BUGETULUI DE VENITURI CHELTUIELI AL SC Servicii Publice SRL pe anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 69 din 22 aprilie 2019 aprobare cerere numiți Șandru Dumitru-Paul pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 68 din 22 aprilie 2019 aprobare completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bârnova și completare lista domeniul privat cu suprafata de teren de 544 mp din sat Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 67 din 22 aprilie 2019 aprobarea Strategiei Primăriei comunei Bârnova, județul Iași privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 66 din 22 aprilie 2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilitati
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 65 din 22 aprilie 2019 aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI CHELTUIELI AL COMUNEI Bîrnova și LISTA DE INVESTIȚII pe anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 57 din 29.03.2019 aprobarea închirierii prin încredințare directă, pe o perioadă de 10 ani, a trupului de pășune de 26,64 ha din satul Todirel T 36, P 2354, stabilirea redeventei, aprobarea caietului de sarcini și drafului contractului de închiriere
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 56 din 29.03.2019 aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Autorizaţia de construire ce se va emite de Consiliul Județean Iași, a Proiectului elaborat de SC Hydromed Project SA Iaşi, a avizelor aferente si a devizului general pentru realizarea obiectivului “Extindere reţea alimentare cu apă în Comuna Bîrnova, judeţ Iaşi”, către SC ApaVital SA, în vederea realizării lucrării de execuţie, in limita fondurilor disponibile
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 55 din 29.03.2019 aprobare amplasare bannere pe domeniul public al UAT Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 54 din 29.03.2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 53 din 29.03.2019 aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii întocmire documentație obținere avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) necesar reactualizării Planului Urbanistic General
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 52 din 29.03.2019 completare REGULAMENT privind organizarea executarea serviciului de transport în regim de taxi, în comuna Bîrnova cu REGULAMENTUL de organizare şi desfaşurare a activităţii de transport în regim de închiriere (rent a car) și transport public local de persoane în Comuna Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 51 din 29.03.2019 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Barnova pentru branșament utilități -gaz metan, sat Păun, str. Lalelelor, nr. 23, lungime 50 ml beneficiar Sarbu Mihai, -apă și canalizare, sat Pietrăria, str. Traian Vuia, nr. 35, lungime 15 ml beneficiar Neamțu Florin numai pe lângă drum asfaltat și subtraversarea acestuia
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 50 din 29.03.2019 aprobare cerere numiți Șandru Irina-Mihaela, Șandru Marian-Sebastian și Șandru Liviu-Vasilică pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 49 din 29.03.2019 aprobare acordare ajutor de urgență numitei Titilișcă Niculina urmare a starii avansate de degradare a casei în care locuiește (fără acoperiș pereți surpați, geamuri sparte)
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 48 din 29.03.2019 avizare PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 63190, 70615 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 47 din 29.03.2019 aprobarea oportunității obiectivului de investiție „Reabilitarea Infrastructurii Rutiere Afectate de Viituri în Comuna BÂRNOVA, JUDEȚUL IAȘI” și întocmirea documentației DALI
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 46 din 29.03.2019 aprobarea încheierii cu SC Salubris SA Iaşi a contractului de depozitare a deșeurilor la Depozitul Țuțora, colectate și transportate de noul operator SC Girexim Universal SRL până la finalizarea licitației de operare a stațiilor de transfer și tratarea deșeurilor și intrarea în operare a noului operator desemnat de către ADIS
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 45 din 29.03.2019 privind alegerea unui nou președinte de ședință perioada martie-mai 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 37 din 27 februarie 2019 aprobare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 814 mp, nr. cadastral 69402, T 52, P 2/33/5(3189/1/4/33/5) beneficiar Coșuță Elisei
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 39 din 27 februarie 2019 aprobare Proiect tehnic și detalii de execuții pentru obiectivul Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași 7559 ml finanțat prin PNDL II
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 40 din 27 februarie 2019 aprobarea Regulamentului intern al Poliției Locale Bârnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 42 din 27 februarie 2019 aprobarea completării art. 14 al Anexei nr. 1 al Hotarârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 163 din 30.08.2017 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos, stabilirea contravențiilor și a sancțiunilor aplicabile împuternicirea și a agenților de poliție din cadrul Postului Comunal de Poliție Bîrnova și a dlui Gavrilă Marius Gabriel, șef SVSU Bârnova în vederea constatării și sancționării contravențiilor
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 43 din 27 februarie 2019 aprobare acordare ajutor de urgență urmare a decesului numitei Țapu Veronica familiei numitului Vatră Paul
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 44 din 27 februarie 2019 aprobare cerere Luca Iolanda pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 41 din 27 februarie 2019 respingere avizare PUZ "Întocmire PUZ introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 1548 mp cu nr. cadastral 63190, 70615 beneficiar Pleșca Marian-Dinu
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 27 din 27 februarie 2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Bârnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 38 din 27 februarie 2019 aprobare Regulamentului de organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bârnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 29 din 27 februarie 2019 prezentare raport asistenți personali și indemnizații lunare nete anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 29 din 27 februarie 2019 aprobare taxe închiriere bunuri așa cum au fost stabilite în HCL nr. 180 din 20.12.2018 tuturor persoanelor interesate precum și realizarea unor rapoarte de evaluare pentru închirierea spațiului din incinta fostei arhive a Primăriei și a unei suprafețe din magazia Primăriei
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 30 din 27 februarie 2019 aprobare Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 31 din 27 februarie 2019 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 32 din 27 februarie 2019 aprobarea stabilirii cuantumului maxim, condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 33 din 27 februarie 2019 aprobarea actualizării componenţei Comisiei Comunitare consultativă
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 34 din 27 februarie 2019 aprobare utilizare domeniul public UAT branșament utilități-gaz metan, sat Păun, str. Lalelelor, nr. 2, lungime 15 ml beneficiar Petre Costel, branșament gaz metan sat Vișan, str. Alexandru Macedonski, nr. 18, lungime 100 ml beneficiar Barleanu Eugen, Barleanu Elena Genoveva, Barleanu Dan și Barleanu Angela, branșament gaz metan sat Păun, str. Cezar Petrescu, nr. 9A, lungime 15 ml beneficiar Costandache Petru, Costandache Geta și branșament energie electrică sat Vișan, str. Nechifor Crainic, nr. 6A, lungime 15 ml beneficiar Dragotel Mihai Bogdan, Dragotel Adina
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 35 din 27 februarie 2019 aprobarea încheierii de către Comuna Bârnova a unui contract pentru furnizarea de servicii de consiliere și interpretare în limbaj mimico gestural cu un furnizor de servicii în domeniu, pentru persoanele care prezintă deficiențe în acest sens la nivelul comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 36 din 27 februarie 2019 aprobarea acordării unor cantități de lemne cuprinse între 0,5 și 1,5 mc beneficiarilor de ajutor social-12 familii precum și familiilor sau persoanelor singure beneficiari ai ajutoarelor de căldură din evidența Primăriei Bârnova din sezonul rece 2018/2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 18 din 27 februarie 2019 aprobarea raportului de performanță al UAT Comuna Bârnova, județul Iași pe anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 19 din 27 februarie 2019 aprobarea raportului de activitate al primarului Comunei Bârnova, județul Iași pe anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 21 din 27 februarie 2019 privind aprobarea inventarierii la data de 31.12.2018, conform O.M.F.P. nr. 2861/2009, a Legii contabilității nr. 82/1991 și a Dispoziției primarului comunei Bârnova cu nr. 311 din 15.11.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 23 din 27 februarie 2019 privind aprobarea aprobarea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale, calculați la data de 31.12.2018 stabilite prin Ordinul comun MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru tr. I, II, III și IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 22 din 27 februarie 2019 privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018: bilanțul la data de 31.12.2018 și contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova nr. 24 din 27 februarie 2019 privind aprobare listă de tarife perioada februarie 2019 – decembrie 2019 a SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 25 din 27 februarie 2019 privind aprobare rectificare anexa VII punctul 6 și Anexa I-I.2 din Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bârnova nr. 26 din 27 februarie 2019 privind avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale" pentru terenul în suprafață de 2174 mp, nr. cadastral 69903 (1548 mp) și nr. 69907 (626 mp) beneficiari Simion Vasilică și Simion Suzana
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 27 din 27 februarie 2019 privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2018-2019 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Bârnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 27 februarie 2019 privind aprobarea luării actului de Ordinul Prefectului județului Iași cu nr. 47 din 18.02.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Popa Dan-Constantin, membru al Consiliului Local Bârnova înainte de expirarea duratei normale a acestuia din partea Partidului Mișcarea Populară
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 16 din 27 februarie 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 17 din 27.02.2019 privind actualizarea componenței Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bîrnova – Comisia Juridică Pentru Administrație Publică Locală, Pază, Ordine, Drepturi cetățenești, Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport-Turism, Asiatență socială a Consiliului Local Bârnova cu dnul consilier Suceveanu Liviu George în locul d-lui Pooa Dan-Constantin
pdf Hotararea Consiliului local nr. 13 din 6 februarie 2019 aprobarea includerii în Noul Program de transport public județean de persoane prin curse regulate 2019 2029, fluxului de călători la nivelul localităților componente ale UAT Bârnova, stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor-numărul acestora, denumirea și localizarea lor atât pe sensul dus cât și pe sensul întors, extinderii rețelei de transport județean, suplimentării numărului de curse pe traseul Iași-Vișan cu un număr de 2 curse și numărului de autovehicule utilizare și capacitatea lor pentru fiecare traseu
pdf Hotararea Consiliului local nr. 14 din 6 februarie 2019 avizare PUZ " Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire locuință colectivă și supraetajate imobil" pentru terenul în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral 70491 beneficiar VB VERDI RESIDENCE SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 8 din 30 ianuarie 2019 aprobare retragere lot în suprafață de 450 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Luca Mihaela prin HCL nr. 84 din 22.09.2010 urmare a solicitării acesteia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 7 din 30 ianuarie 2019 aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiză Evaluator Proprietăți Imobiliare Matei Iuliana și caietului de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafața de 12 mp, constituire comisie licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 9 din 30 ianuarie 2019 aprobare cerere Tonegaru Corina pentru atribuire folosință gratuită lot constuire locuință proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 10 din 30 ianuarie 2019 stabilire taxa închiriere tractor New Holland și accesorii către SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 11 din 30 ianuarie 2019 aprobare caiet de sarcini pentru realizarea serviciilor d eproiectare și execuție obiectivelor de investiții Amenajare locuri de joaca și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișan și Bîrnova, comuna Bîrnova, județul Iași
pdf Hotararea Consiliului Local Barnova cu nr. 12 din 30 ianuarie 2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași 7559 ml finanțat prin PNDL II
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 1 din 9.01.2019 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Bârnova a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 193.532,49 lei
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 2 din 9.01.2019 aprobarea indexării nivelului impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018, potrivit prevederilor art. 66 punctul 28 din OUG. Nr. 114/29.12.2018 de completare a art. 491 din Codul Fiscal, mai exact cu indicele de inflație
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 3 din 9.01.2019 aprobarea desemnarii a doi membri din partea Consiliului Local Bîrnova în Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Stejarul Bîrnova-Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Bîrnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 4 din 9.01.2019 aprobarea utilizării domeniului public pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 5 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bârnova
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 6 din 9.01.2019 aprobarea stabilirii cuantumului garanției pentru utilizare domeniul public branșament utilități